ДОСТАВКА НА ОБЩИ МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА МБАЛ"ПРОФ.Д-Р К.ЧИЛОВ" ЕООД ГР.МАДАН

Доставка на общи медицински консумативи за Многопрофилна болница за активно лечение "Проф.д-р К.Чилов" ЕООД гр.Мадан.

Доставените медицински консумативи да отговарят на изискванията на ЗМИ и да са произведени в страни от Европейския съюз.