КОНТАКТИ

КОНТАКТИ

 

МБАЛ „Проф. Д-р Константин Чилов” ЕООД-гр.Мадан 4900 Мадан, ул.“Перелик”№ 9,  E-mail: mbal.madan@abv.bg Телефони:  Гл.мед.сестра – 0308/98938 Гл.счетоводител 0308/98884 Отделение по вътрешни болести 0882435457 Отделение по хирургия 0882412866 Отделение по педиатрия 0882469546, Отделение по акушерство и гинекология 0882441512, Операционен блок 0889911238, Клинична лаборатория 0884409457, Отдел.по образна диагностика 0882408017, Ехография на млечна жлеза -  всеки работен ден от 09:30 до 13:00ч. тел. за записване 0882408017