КОНТАКТИ

КОНТАКТИ

 

МБАЛ „Проф. Д-р Константин Чилов” ЕООД-гр.Мадан 4900 Мадан, ул.“Перелик”№ 9,  E-mail: mbal.madan@abv.bg Телефони:  Гл.мед.сестра – 0308/98938 Гл.счетоводител 0308/98884 Отделение по вътрешни болести 0882435457 Отделение по хирургия 0882412866 Отделение по педиатрия 0882469546 Отделение по акушерство и гинекология 0882441512 Операционен блок 0889911238 Клинична лаборатория 0884409457 Отдел.по образна диагностика 0882408017