Проект BG 16FOP001-9.001-0002 „Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“

            Приключи работата по проект BG 16FOP001-9.001-0002 „Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 по който между Министерство на здравеопазването, като Бенифициент на проекта, който предоставя безвъзмездна финансова помощ по процедура  BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ и МБАЛ“Проф.д-р К.Чилов“ ЕООД  гр.Мадан се подписа Споразумение за партньорство и след проведени обществени поръчки се извършиха следните дейности:

            1.Основен ремонт на 10 болнични стаи; изграждане на санитарни възли в три от десетте болнични стаи; изграждане на нов санитарен възел за мъже и основен ремонт на съществуващия санитарен възел за жени; изграждане на отделна манипулационна (монтиране на нова преградна двукрила врата в коридора на третият етаж на сградата; полагане на разливна  подова настилка във всички помещения и коридора на нова обособена структура в МБАЛ „Проф.д-р К.Чилов“ ЕООД гр.Мадан

            2.Доставка и монтаж на електрически генератор с мощност 40kW с автоматично превключване за новата структура в МБАЛ „Проф.д-р К.Чилов“ ЕООД гр.Мадан

            3.Доставка и монтаж на инсталация за медицински газове в МБАЛ „Проф.д-р К.Чилов“ ЕООД гр.Мадан за новата обособена структура към отделението по вътрешни болести.

           

Рубрика: