СТРУКТУРА

СТРУКТУРА НА МБАЛ»ПРОФ.Д-Р К.ЧИЛОВ» ЕООД ГР.МАДАН

І.КОНСУЛТАТИВНО ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК

Приемно консултативни кабинети

Общоболничен приемен кабинет

 

ІІ.КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧНИ СТРУКТУРИ

Клинична лаборатория

Началник лаборатория              Д-р Цвятко Хаджиев

Старши клиничен лаборант      Софка Калемджиева

 

ІІІ.ОТДЕЛЕНИЯ БЕЗ ЛЕГЛА -

Отделение по образна диагностика 

Началник отделение                   Д-р Георги Кушлев

Старши рентгенов лаборант      Елза Ботева 

 

ІV.СТАЦИОНАР 

Отделение по Вътрешни болести с дейности по медицински специалности кардиология и ендокринология и болести на обмяната

Началник отделение                    Д-р Ваня Вълчева 

Старша медицинска сестра        Лидия  Кехайова 

 

Отделение по Нервни болести

Началник                                      Д-р Пламен Симеонов

 

Отделение по Хирургия с дейности по медицински специалности ортопедия и травматология и анестезиология и интензивно лечение в частта само за анестезии

Началник отделение                  Д-р Владимир Кехайов

Старша медицинска сестра      Детелинка Карева

 

 

Отделение по Акушерство и гинекология

Началник отделение           Д-р Бисер Стоев

Старша акушерка                Мариана Чавдарова

 

 

Отделение по Педиатрия

Началник отделение                Д-р Апостол Андреевски

Старша медицинска сестра     Марияна Енева 

 

Отделение по УНГ болести с аудиология

Началник отделение            Д-р Владимир Атанасов

 

Операционен блок -обслужващ всички звена

Началник операционен блок  Д-р Себахтин Хаджисеид

Старша медицинска сестра    Минка Уручева

 

 Болнична аптека

Управител болнична аптека

магистър фармацевт Маруся Каврошилова

 

V.АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ БЛОК

Ръководство 

Управител :                                 Д-р Стефан Хаджиев

Главна медицинска сестра:     Мариана Котелска

 

Административен отдел

 

Информационно статистически отдел

 

Икономически отдел:

Главен Счетоводител:               Веска Михайлова

 

Стопански отдел: 

Централна стерилизационна

Пералня 

Отоплителна централа

 Звено работници 

Прикачени файлове: