УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА И ХЛЯБ ЗА ЛЕЖАЩО БОЛНИ ПАЦИЕНТИ

1.Доставка на готова храна и хляб за лежащо болните, по едно ядене за закуска , обяд и вечеря.

Храната да бъде приготвена : за закуска от 06.30 до 07.00часа; за обяд от 11.00 до 12.00часа и за вечеря от 16.30 до 17.30часа.

Храната да бъде разнообразна, като се спазва грамажа на порциите и вкусовите качества, съобразени с нормите на болничнато хранене и диетите.

 

2.Критерии за оценка: най-ниска цена

3.Офертите да се представят до 06.06.2018г. до 16.00часа в Административен отдел на болницата, ІІ-ри етаж.

4.Офертите ще бъдат отворени на 07.06.2018г. в 14.00часа в Заседателната зала на болницата ІІ-ри етаж

5.Срок за получаване на офертите до 12.06.2018г до 16.00часа в Административен отдел на болницата ІІ-ри етаж.

6.Офертите ще бъдат отворени на 13.06.2018г. в 14.00часа в Заседателната зала на болницата ІІ-ри етаж