кариери

"МБАЛ"Проф.Д-р К.Чилов"-ЕООД обявява предложение за места за специализанти, финансирани от държавата за 2024г.

Съгласно чл.44 ал.1 от Наредба №1 от от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването МБАЛ "Проф.Д-р Константин Чилов"-ЕООД -гр.Мадан обявява предложение за  места за специализанти финансирани от държавата  за 2024г. както следва:

1.Лекар- специализант по Акушерство и гинекология-      1 място;

2.Лекар- специализант по Клинична лаборатория-            1 място;

3.Лекар- специализант по Нервни болести -                       1 място;

4.Лекар- специализант по Образна диагностика-               1 място;

Рубрика:

Subscribe to RSS - кариери