НАЧАЛО

Проект BG 16FOP001-9.001-0002 „Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“

            Приключи работата по проект BG 16FOP001-9.001-0002 „Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 по който между Министерство на здравеопазването, като Бенифициент на проекта, който предоставя безвъзмездна финансова помощ по процедура  BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ и МБАЛ“Проф.д-р К.Чилов“ ЕООД  гр.Мадан се подписа Споразумение за партньорство и след проведени обществени поръчки се извършиха следните дейности:

Рубрика:

ЕХОГРАФИЯ НА МЛЕЧНА ЖЛЕЗА

ЕХОГРАФИЯ НА МЛЕЧНА ЖЛЕЗА в МБАЛ-МАДАН-ЕООД /РЕНТГЕНОВО ОТДЕЛЕНИЕ/ СЕ ИЗВЪРШВА ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН  от 09:30 до 13:00ч. тел. за записване 0882408017

Рубрика:

Subscribe to RSS - НАЧАЛО