ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОТ 15.04.2016

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ЛЕК АВТОМОБИЛ ОТ МБАЛ"ПРОФ.Д-Р К.ЧИЛОВ" ЕООД ГР.МАДАН

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

МБАЛ „Проф.д-р К.Чилов” ЕОД гр.Мадан обл.Смолян

 

            На основание чл.120 ал.1т.2  от Наредба № 3 на Общински съвет гр.Мадан и Заповед № РД-08-119 от 16.08.2017г.:

 

О Б Я В Я В А:

           

 

            1.Публичен търг с тайно наддаване за продажба на лек автомобил Опел „Зафира”  с рег. № СМ3665АМ с първа регистрация от 20.10.1999.г.собственост на МБАЛ „Проф.д-р К.Чилов” ЕОД гр.Мадан

Доставка на готова храна и хляб за лежащо болни пациенти от МБАЛ „Проф.д-р К.Чилов” ЕООД гр.Мадан.

МБАЛ “Проф.Д-р Константин Чилов”-ЕООД- Мадан -  град Мадан

ул.”Перелик” №9 тел.: 0308/23192

e-mail : mbal.madan@abv.bg

І. Кратко описание на поръчката.

Доставка на готова храна и хляб за лежащо болни пациенти от МБАЛ „Проф.д-р К.Чилов” ЕООД гр.Мадан.

ІІ.Предмет на поръчката

Subscribe to RSS - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ОТ 15.04.2016